لیست سازمان های دولتی
فهرست شرکت ها و سازمان های دولتی که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .
- ساپکو ایران خودرو
- سازه گستر سایپا
- پالایشگاه خانگیران
- شرکت ملی گاز
- سازمان بنادر و دریانوردی
- شهردای تهران
- شرکت نوسازی صنایع ایران