قطعه سازان خودرو
فهرست شرکت های قطعه سازی که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .
- باطری سازی نیرو
- مهرکام پارس
-شیشه نشکن سایپا
- قفلیران
- ریخته گری پولادیر
- ایران قطعه
- ابتکار پلاستیک
- تلاش
- بهسازین
- بهساز خودرو
- اهرام یدک
- استیلاتکوین
- سازه یدک رویش
- همدان لمپا
- قطعه سازان سینا
- صنایع پلاستیک ابهر
- اهرام یدک
- پارس رگلاتور
- مستحکم قطعه
- لنت تلدا خاوران
- ماشین سازی دقایق
- وانا
- مهندسی خور
- تکلان
- پلاستیک ماشین