گواهینامه ایزو
گواهینامه ایزو
شرکت فراکیفیت سیستم از سال 1376 در حوزه مشاوره و آموزش استانداردهای مدیریتی ، تعمیرات و نگهداری و بازرسی فنی مشغول به فعالیت می باشد.شما می توانید در قسمت درباره ما در مورد سوابق و تاییدیه های شرکت بیشتر بدانید.
فوائد پیاده سازی گواهینامه ایزو
Page 1 of 1 < 1 >

چالش های استانداردهای مدیریتی
Page 1 of 1 < 1 >

تمام تغییرات ایزو ( قسمت دوم )
Page 1 of 1 < 1 >

تمام تغییرات ایزو(قسمت اول )
Page 1 of 1 < 1 >

در الزامات استانداردایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟قسمت سوم
صحبت از کیفیت
Page 1 of 1 < 1 >

اجتناب از سرزنش کردن
Page 1 of 1 < 1 >

اجازه دهید تا ایزو کارها را برای شما انجام دهد.(قسمت اول)
Page 1 of 1 < 1 >

در الزامات استانداردایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟قسمت دوم
Page 1 of 1 < 1 >

در الزامات ایزو 9001 ویرایش 2015 بدنبال چه تغییراتی باشیم ؟
Page 1 of 1 < 1 >

انتقال سیستم مدیریت به ویرایش جدید
Page 1 of 1 < 1 >

گواهینامه ایزو چیست ؟
  • گواهینامه ایزو چیست ؟

    در این مقاله که از سایت سازمان جهانی استاندارد ISO  گرفته شده تلاش گردیده است تا حد امکان  دلایل استقرار سیستم مدیریت کیفیت و اخذ گواهینامه ایزو مشخص گردد.
Page 1 of 1 < 1 >

مقدمه ای برای گواهینامه های ایزو
تاثیر مشاوره مدیریت بر رسانه های نوین:
خبری وجود ندارد
Page 1 of 0 < >

تغییرات اساسی الزامات ویرایش جدید ایزو 9001
Page 1 of 1 < 1 >

مقدمه ای برای گواهینامه های ایزو
Page 1 of 1 < 1 >

گواهینامه ایزو و مک دونالد
Page 1 of 1 < 1 >

اصول بنیادی کیفیت
Page 1 of 1 < 1 >

کلیپ آموزشی
Page 1 of 1 < 1 >

کلیپ آموزشی
Page 1 of 1 < 1 >