گواهینامه ایزو برای شرکتها
فهرست برخی از کارخانجات و شرکتهای که از سال 1376 تا کنون با شرکت فراکیفیت سیستم همکاری داشته اند .
- سیستم های توزین کامپیوتری
- شرکت صنایع فابیس
- شرکت پارس اخگر
- شرکت حرارت گستر
- شرکت سیم و کابل مغان
- شرکت نهراب گستر
- شرکت بتون ایرانیان
- شرکت فیروزبسپار یاران
- شرکت گاز لوله 
- شرکت رفرانس ایران
- شرکت پیشرومبتکران طراحی
- شرکت تسمیران
- شرکت دنده ماسوره ایران
- شرکت پایاپرتو
- شرکت تک ظرف
- شرکت چل الکتریک
- شرکت راوند ماشین
- شرکت پلاستیک ماشین
- شرکت تابان فولاد زنجان
- شرکت نورد و لوله سمنان
- شرکت صنعت آزما
- شرکت ابتکار پلاستیک 
- شرکت نورآوران
- شرکت حمل و نقل پروانه گردان