اخبار و مقالات
Page 1 of 1 < 1 >

سیستم مدیریت انرژی
سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد Iso 50001 در سال 2011 منتشر گردیده است این استاندارد تلاش دارد در سازمان میزان مصرف انرژی را در بهینه ترین حالت کنترل نماید. این استاندارد در هر سازمانی صرفنظر از حجم و اندازه و ماهیت خدمات و محصولات ارائه شده قابلیت بکار گیری دارد.
شرکت فرا کیفیت سیستم بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های فعال در حوزه مشاوره انواع استانداردهای مدیریتی آمادگی دارد جهت هر گونه مشاوره در این خصوص با سازمان ها همکاری نماید.