اخبار و مقالات
1393/06/04 09:08

بهبود مدیریت انرژی با چرخه PDCA

بهبود مدیریت انرژی با چرخه PDCA

بهبود بخشیدن به سیستم مدیریت انرژی از طریق بکارگیری استاندارد ایزو50001

 

این مقاله از سایت شرکت NQA برگرفته و برای اطلاعات بیشتر کاربران علاقمند ایرانی برای گرفتن گواهینامه ایزو 50001 ترجمه و در راستای تعهدات اخلاقی شرکت فراکیفیت سیستم به بسط و توسعه استانداردهای مدیریتی در کشور انتشار یافته است.

در این مقاله تلاش بر بررسی و نگرش بر مبنای چرخه بهبود مستمر (Plan,Do,Check,Act) و عنصر دوم یعنی "اجراء "در استقرار این سیستم متمرکز گردیده است.

این مقاله یک بینش کلی در خصوص مرحله دوم از چرخه PDCA را به ما نمایش می دهد . این مرحله در استاندارد ایزو50001" استقرار و عملیات یک سیستم مدیریت انرژِی (EnMS)" اطلاق می شود.

بسیار مهم است که بخاطر داشته باشیم استاندارد ایزو 50001 در کلیه سازمان ها با هر نوع فعالیت ، هر حجم و تعداد نیروی انسانی ، بدون در نظر گرفتن نوع صنعت و خدمات ، محل جغرافیایی و فرهنگ مربوطه قابل بکارگیری است .

 

استقرار و عملیات : ( Implement and operation )

این قسمت از استاندارد هفت الزام اصلی دارد که خروجی (نتیجه) های فرآیند طرحریزی انرژی را تبدیل به اقداماتی می کند که سازمان دهی شده باشد ، در مورد آن مذاکره و بررسی شده باشد و در موارد مناسب مستند شده باشد. بسیار مهم است که مستندسازی باید فقط با عمل گرائی همراه باشد-در مواردی که استاندارد الزام مسنتدسازی دارد این مستندات باید برای دستیابی به انطباق ایجاد و پیگیری شوند ، اما ایجاد سوابق اضافی غیر ضروری است مگرآنکه به سیستم مدیریت انرژی شما ارزشی را اضافه کنند.

 

صلاحیت ، آموزش و آگاهی : ( Compeyence,training and awareness )

این الزام به افرادی که در استخدام خود سازمان باشند و یا پیمانکاران فرعی که تاثیر مشخصی بر میزان مصرف انرژی دارند و در طرح انرژی سازمان شناسائی شده باشند کاربرد دارد. در روش های آموزش انعطاف می تواند وجود داشته باشد ، اما هریک از موارد زیر می بایست بطور جداگانه لحاظ شود: قوانین ، مسئولیت ها ، تحصیلات، مهارت و تجربیات . با هر روش آموزشی وجود سوابق توسط استاندارد الزام شده است .

 

ارتباطات :(Comiunication )

ارتباطات برای اثربخشی یک سیستم مدیریت انرژی الزامی است ، هم ارتباطات درون سازمانی و هم برون سازمانی الزامی است. انتظار می رود ارتباط درون سازمانی یک فرآیند دوطرفه باشد که برای بهبود سیستم مدیریت انرژی پیشنهادات رو در نظر بگیرد. این یک تعامل دوطرفه است .

 

مستندسازی : (Documentation )

استاندارد ایزو 50001 قصد ایجاد بروکراسی ندارد و سیستم مدیریت انرژی انعطاف پذیری بالائی را در مستندسازی ایجاد نموده است. که می تواند سوابق کاغذی و یا الکترونیکی باشد و یا همچنین علائم ، نمودارها ، فلئوچارت ها و یا هر نوع داشبورد که با اهداف ، اقدامات و دستیابی به سیستم مدیریت انرژی ارتباط دارد ، باشد.

کنترل های عملیاتی :( Operation control )

برآورده کردن این الزام از یک سازمان به یک سازمان دیگر بسیار متفاوت است . هدف اصلی حصول اطمینان از این است که خط مشی های انرژی ، اهداف ، طرح های اجرایی در فعالیت های نگهداری و عملیاتی استقرار یافته باشند.

 

طراحی: ( Design )

اثربخشی انرژی بطور ایده آل باید بر روی یک سیستم مدیریت انرژی طراحی شود تا عملکرد آن را از زمان شروع این سیستم به حداکثر برساند . این الزام می خواهد سوابق مربوط به نتایج فعالیت های طراحی ثبت شده باشد.

 

خریداری خدمات انرژی ، محصولات ، تجهیزات و انرژی : (Procurement of energy,product,equipment & energy )

  خرید تاثیر قابل توجهی در هزینه ، منابع و کارآئی دارد. و باید بصورت فنی مشخص شده باشد و فرآیند خرید باید ایجاد ، مستند ، ارزیابی و مورد مشورت قرارگرفته باشد. در ضمن تحلیل چرخه عمر محصول باید در ارزیابی ها در نظر گرفته شده باشد .

 

خلاصه :

این بررسی اجمالی از استقرار و عملیات می تواند یک طعم و عطر جدید از ماهیت الزامات ایزو 50001 و همینطور از انعطاف پذیری این استاندارد به ما بدهد . تنیجه کلیدی اینکه ایزو 50001 یک چارپوب مقیاس پذیر تهیه می نماید که می تواند به مناسب ترین روش برای تهیه بهبود مستمر مدیریت انرژی در سازمان شما استقرار یابد.

 

 

 


نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

سیستم مدیریت انرژی
سیستم مدیریت انرژی بر مبنای استاندارد Iso 50001 در سال 2011 منتشر گردیده است این استاندارد تلاش دارد در سازمان میزان مصرف انرژی را در بهینه ترین حالت کنترل نماید. این استاندارد در هر سازمانی صرفنظر از حجم و اندازه و ماهیت خدمات و محصولات ارائه شده قابلیت بکار گیری دارد.
شرکت فرا کیفیت سیستم بعنوان یکی از قدیمی ترین شرکت های فعال در حوزه مشاوره انواع استانداردهای مدیریتی آمادگی دارد جهت هر گونه مشاوره در این خصوص با سازمان ها همکاری نماید.