گواهینامه ایزو
ISO 9001:2015

سیستم مدیریت کیفیت


هدف از استقرار سیستم(مزایا):

- در ویرایش 2015 اساس فعالیت بر مبنای بررسی و کاهش ریسک در فعالیت ها می باشد و برنامه ریزی استراتژی کاملا پررنگ می باشد.
- ارائه توانائی های سازمان دربرآورده سازی الزامات مشتری و قانونی.
- تعیین و افزایش رضایت مشتری.
- حذف دوباره کاریها.
- انجام فعالیت ها بطور یکسان و مشابه بدون تغییر.
- مدون واستاندارد کردن کارها برای انجام توسط پرسنل سازمان .
- اعتبار دهی سازمان در مجامع بین المللی.
- اعتبار سازمان در مناقصات داخلی و خارجی.


دامنه کاربرد:

الزامات
این استاندارد به شکل کاملا عمومی بوده و صرف نظر از نوع و حجم سازمان و محصولی که تولید می کند تولیدی یا خدماتی قابلیت بکارگیری در کلیه شرکتها و سازمانهای کوچک و بزرگ و خصوصی و دولتی را دارد.
بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت دوم)
1397/05/16 11:31

بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)

بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)

استانداردهای سیستم مدیریتی مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد.
یک سیستم مدیریت با اجرای مداوم می تواند به قدرت مالی و انعطاف پذیری سازمانی یک شرکت کمک کند . علاوه بر این، سازمان جهانی استاندارد (ISO) خاطرنشان می سازد که اخذ ایزو بعنوان استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت رسمی و بین المللی، مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را مهم می دانند . آنها به هماهنگ کردن مشخصات فنی محصولات و خدمات کمک می کنند تا صنعت را موثرتر و رفع موانع را برای تجارت بین المللی سوق دهد . علاوه بر این، استفاده از استانداردها یک زبان یکنواخت را در صنایع فراهم می کند. این امر شرکت های بین المللی را قادر می سازد تا یکپارچه ارتباط برقرار کنند و کار کنند .
گرفتن گواهینامه ایزو استانداردهای سیستم مدیریتی توسط شرکت های بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که عملیات، محصولات و خدمات بیش از پیش انتظارات مشتری را برآورده می کند . آنها همچنین برای نظارت بر سلامت سازمان و بهبود مستمر استفاده می شود . بهترین سیستم ها شرایط مستمری را برای سازمان ها برای بهبود فرایندهایشان ایجاد می کنند . با یک سیستم مبتنی بر استاندارد ایزو ، شرکت ها با بهترین روش هدایت می شوند . چیزی برای مدیریت یک کسب و کار خاص از ادامه دادن حیاتی تر و مهم تر نیست . سازمانها در هر مرحله از مدل کلاسیک Plan-Do-Check-Act یاد می گیرند.
تفکر بیشتر استراتژی محور
با چارچوب استانداردهای جدید، ضمیمه SL1، تمام استانداردهای جدید و به روزآورانه، رهبری شرکت ها با الزامات تفکر مبتنی بر برنامه های استراتژیک را مورد تاکید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک سیستم مدیریت ساخته شده است تا به صراحت صاحبان فرآیند، مسئولیت، و اقدامات کاهش دهنده خاص، و همچنین جزئیات و زمان بندی برای آن اقدامات را مشخص نماید. سیستم مشخص می کند که، کجا و چرا باید انجام شود. از طریق فعالیت های بهبود مستمر، سیستم پایش می شود و تمام اقدامات مستند و به روز می شوند . پس از آن فرایندها می توانند در کل شرکت و در هر سایت مرتبط با آن برای سنجش اثربخشی و الگوبرداری هم درون و هم برون سازمانی مورد استفاده قرار بگیرند.
این روش جدید تفکر بر نیاز به بهبود با تکیه بر فعالیت هایی که می توانند از هر قدم کوچک برای بهبود های مداوم در محیط کاری تا بهبود قابل ملاحظه ای از کل سازمان تأثیر بگذارد، تاکید می کند. سازمان باید از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، اهداف را برای بهبود محصولات، فرایندها، ساختار سازمانی و سیستم مدیریت آن تعریف کند . فرایندهای بهبود باید یک رویکرد ساختار یافته را با توجه به PDCA ، بهمره اضافه کردن یک گام اضافی به نام چرخه برنامه اصلاح (PDM) دنبال کنند . این روش باید به طور مداوم برای تمام فرایندها مورد استفاده قرار گیرد و سازمان باید اطمینان حاصل نماید که بهبود مستمر به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی ایجاد می شود . این با ارزیابی های مستمر خود با استفاده از یک روند بلوغ ساختار یافته به دست می آید.
این سازمان باید عملکرد خود را در برابر معیارهای مشخص بررسی کند، سطوح بلوغ فعلی را شناسایی کند و نقاط قوت و ضعف آن را تعیین کند . معیارهای ارائه شده برای سطوح بالاتر می تواند به سازمان کمک کند تا مسائل مورد نیاز خود را در نظر بگیرد و به آن کمک کند تا بهبود لازم برای رسیدن به سطح بالاتری از بلوغ را تعیین کند و در نهایت یک اثر مثبت از شروع کار باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها : 
بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)
1397/05/16 11:31

بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)

بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)

استانداردهای سیستم مدیریتی مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد.
یک سیستم مدیریت با اجرای مداوم می تواند به قدرت مالی و انعطاف پذیری سازمانی یک شرکت کمک کند . علاوه بر این، سازمان جهانی استاندارد (ISO) خاطرنشان می سازد که اخذ ایزو بعنوان استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت رسمی و بین المللی، مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را مهم می دانند . آنها به هماهنگ کردن مشخصات فنی محصولات و خدمات کمک می کنند تا صنعت را موثرتر و رفع موانع را برای تجارت بین المللی سوق دهد . علاوه بر این، استفاده از استانداردها یک زبان یکنواخت را در صنایع فراهم می کند. این امر شرکت های بین المللی را قادر می سازد تا یکپارچه ارتباط برقرار کنند و کار کنند .
گرفتن گواهینامه ایزو استانداردهای سیستم مدیریتی توسط شرکت های بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که عملیات، محصولات و خدمات بیش از پیش انتظارات مشتری را برآورده می کند . آنها همچنین برای نظارت بر سلامت سازمان و بهبود مستمر استفاده می شود . بهترین سیستم ها شرایط مستمری را برای سازمان ها برای بهبود فرایندهایشان ایجاد می کنند . با یک سیستم مبتنی بر استاندارد ایزو ، شرکت ها با بهترین روش هدایت می شوند . چیزی برای مدیریت یک کسب و کار خاص از ادامه دادن حیاتی تر و مهم تر نیست . سازمانها در هر مرحله از مدل کلاسیک Plan-Do-Check-Act یاد می گیرند.
تفکر بیشتر استراتژی محور
با چارچوب استانداردهای جدید، ضمیمه SL1، تمام استانداردهای جدید و به روزآورانه، رهبری شرکت ها با الزامات تفکر مبتنی بر برنامه های استراتژیک را مورد تاکید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک سیستم مدیریت ساخته شده است تا به صراحت صاحبان فرآیند، مسئولیت، و اقدامات کاهش دهنده خاص، و همچنین جزئیات و زمان بندی برای آن اقدامات را مشخص نماید. سیستم مشخص می کند که، کجا و چرا باید انجام شود. از طریق فعالیت های بهبود مستمر، سیستم پایش می شود و تمام اقدامات مستند و به روز می شوند . پس از آن فرایندها می توانند در کل شرکت و در هر سایت مرتبط با آن برای سنجش اثربخشی و الگوبرداری هم درون و هم برون سازمانی مورد استفاده قرار بگیرند.
این روش جدید تفکر بر نیاز به بهبود با تکیه بر فعالیت هایی که می توانند از هر قدم کوچک برای بهبود های مداوم در محیط کاری تا بهبود قابل ملاحظه ای از کل سازمان تأثیر بگذارد، تاکید می کند. سازمان باید از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، اهداف را برای بهبود محصولات، فرایندها، ساختار سازمانی و سیستم مدیریت آن تعریف کند . فرایندهای بهبود باید یک رویکرد ساختار یافته را با توجه به PDCA ، بهمره اضافه کردن یک گام اضافی به نام چرخه برنامه اصلاح (PDM) دنبال کنند . این روش باید به طور مداوم برای تمام فرایندها مورد استفاده قرار گیرد و سازمان باید اطمینان حاصل نماید که بهبود مستمر به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی ایجاد می شود . این با ارزیابی های مستمر خود با استفاده از یک روند بلوغ ساختار یافته به دست می آید.
این سازمان باید عملکرد خود را در برابر معیارهای مشخص بررسی کند، سطوح بلوغ فعلی را شناسایی کند و نقاط قوت و ضعف آن را تعیین کند . معیارهای ارائه شده برای سطوح بالاتر می تواند به سازمان کمک کند تا مسائل مورد نیاز خود را در نظر بگیرد و به آن کمک کند تا بهبود لازم برای رسیدن به سطح بالاتری از بلوغ را تعیین کند و در نهایت یک اثر مثبت از شروع کار باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

ویرایش الزامات ایزو 9001:2015

کلیپ آموزشی چگونگی دریافت گواهینامه ایزو 9001 :2015
1397/05/16 11:31

بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)

بهبود کسب و کار شما با استانداردهای سیستم مدیریت(قسمت اول)

استانداردهای سیستم مدیریتی مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد.
یک سیستم مدیریت با اجرای مداوم می تواند به قدرت مالی و انعطاف پذیری سازمانی یک شرکت کمک کند . علاوه بر این، سازمان جهانی استاندارد (ISO) خاطرنشان می سازد که اخذ ایزو بعنوان استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت رسمی و بین المللی، مزایای تکنولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی را مهم می دانند . آنها به هماهنگ کردن مشخصات فنی محصولات و خدمات کمک می کنند تا صنعت را موثرتر و رفع موانع را برای تجارت بین المللی سوق دهد . علاوه بر این، استفاده از استانداردها یک زبان یکنواخت را در صنایع فراهم می کند. این امر شرکت های بین المللی را قادر می سازد تا یکپارچه ارتباط برقرار کنند و کار کنند .
گرفتن گواهینامه ایزو استانداردهای سیستم مدیریتی توسط شرکت های بزرگ و کوچک مورد استفاده قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که عملیات، محصولات و خدمات بیش از پیش انتظارات مشتری را برآورده می کند . آنها همچنین برای نظارت بر سلامت سازمان و بهبود مستمر استفاده می شود . بهترین سیستم ها شرایط مستمری را برای سازمان ها برای بهبود فرایندهایشان ایجاد می کنند . با یک سیستم مبتنی بر استاندارد ایزو ، شرکت ها با بهترین روش هدایت می شوند . چیزی برای مدیریت یک کسب و کار خاص از ادامه دادن حیاتی تر و مهم تر نیست . سازمانها در هر مرحله از مدل کلاسیک Plan-Do-Check-Act یاد می گیرند.
تفکر بیشتر استراتژی محور
با چارچوب استانداردهای جدید، ضمیمه SL1، تمام استانداردهای جدید و به روزآورانه، رهبری شرکت ها با الزامات تفکر مبتنی بر برنامه های استراتژیک را مورد تاکید قرار می دهد. تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک سیستم مدیریت ساخته شده است تا به صراحت صاحبان فرآیند، مسئولیت، و اقدامات کاهش دهنده خاص، و همچنین جزئیات و زمان بندی برای آن اقدامات را مشخص نماید. سیستم مشخص می کند که، کجا و چرا باید انجام شود. از طریق فعالیت های بهبود مستمر، سیستم پایش می شود و تمام اقدامات مستند و به روز می شوند . پس از آن فرایندها می توانند در کل شرکت و در هر سایت مرتبط با آن برای سنجش اثربخشی و الگوبرداری هم درون و هم برون سازمانی مورد استفاده قرار بگیرند.
این روش جدید تفکر بر نیاز به بهبود با تکیه بر فعالیت هایی که می توانند از هر قدم کوچک برای بهبود های مداوم در محیط کاری تا بهبود قابل ملاحظه ای از کل سازمان تأثیر بگذارد، تاکید می کند. سازمان باید از طریق تجزیه و تحلیل داده ها، اهداف را برای بهبود محصولات، فرایندها، ساختار سازمانی و سیستم مدیریت آن تعریف کند . فرایندهای بهبود باید یک رویکرد ساختار یافته را با توجه به PDCA ، بهمره اضافه کردن یک گام اضافی به نام چرخه برنامه اصلاح (PDM) دنبال کنند . این روش باید به طور مداوم برای تمام فرایندها مورد استفاده قرار گیرد و سازمان باید اطمینان حاصل نماید که بهبود مستمر به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی ایجاد می شود . این با ارزیابی های مستمر خود با استفاده از یک روند بلوغ ساختار یافته به دست می آید.
این سازمان باید عملکرد خود را در برابر معیارهای مشخص بررسی کند، سطوح بلوغ فعلی را شناسایی کند و نقاط قوت و ضعف آن را تعیین کند . معیارهای ارائه شده برای سطوح بالاتر می تواند به سازمان کمک کند تا مسائل مورد نیاز خود را در نظر بگیرد و به آن کمک کند تا بهبود لازم برای رسیدن به سطح بالاتری از بلوغ را تعیین کند و در نهایت یک اثر مثبت از شروع کار باشد.

نظرات

نظر شما
نام :
پست الکترونیکی :
وب سایت :
متن :
تصویر :

برچسب ها :