مشاور مدیریت
مشاوره مدیریت
شرکت فراکیفیت سیستم با تجربیات و سوابق کاری خود امکان ارائه خدمات در حوزه های مختلف مشاوره مدیریت را داراست که برخی از این موارد شامل :
- بازاریابی و توسعه فروش
- عارضه یابی
- تدوین برنامه های بازاریابی Market Plan
- برندینگ و توسعه برند
- سازماندهی و تدوین نمودار سازمانی و شرح وظایف
- مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی BPR
مشاور مدیریت چه کمکی به ما می کند ؟
Page 1 of 1 < 1 >

کیفیت و اقتصاد جدید
Page 1 of 1 < 1 >

چگونه برای افزایش فروش مستمر و نظارت بر آن برنامه ریزی کنیم؟
Page 1 of 1 < 1 >

صدای مشتری: ابزاری برای افزایش رضایت مشتری
Page 1 of 1 < 1 >

مقاله
Page 1 of 1 < 1 >

تاثیر مشاوره مدیریت و مشاوره فروش در مک دونالد
Page 1 of 1 < 1 >

تاثیر مشاوره مدیریت بر رسانه های نوین
تاثیر مشاوره مدیریت بر رسانه های نوین