مشاور مدیریت
حیطه های کاری مربوط به مشاوره مدیریت
  • حیطه های کاری مربوط به مشاوره مدیریت

    مشاوره مدیریت پروسه ای است که شامل ارائه مشاوره به مدیران ارشد جهت دست یابی به راهکارهایی برای بهبود عملکرد کلی سازمان می باشد. مشاوره مدیریت در زمینه های مختلفی از جمله چگونگی ایجاد روندی سودآور برای سازمان، کاهش هزینه های کلی، افزایش درآمد، ارائه استراتژی های ویژه برای توسعه محصولات و خدمات، آموزش نیروی انسانی و ... فراهم می کند.
Page 1 of 1 < 1 >

مشاوره مدیریت و برایان تریسی
Page 1 of 1 < 1 >

مشاوره مدیریت
شرکت فراکیفیت سیستم با تجربیات و سوابق کاری خود امکان ارائه خدمات در حوزه های مختلف مشاوره مدیریت را داراست که برخی از این موارد شامل :
- بازاریابی و توسعه فروش
- عارضه یابی
- تدوین برنامه های بازاریابی Market Plan
- برندینگ و توسعه برند
- سازماندهی و تدوین نمودار سازمانی و شرح وظایف
- مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی BPR
قانون پاداش برایان تریسی
Page 1 of 1 < 1 >

برایان ترسی و مشاوره بازاریابی و فروش
Page 1 of 1 < 1 >

برایان تریسی و رموز موفقیت
Page 1 of 1 < 1 >

برایان تریسی و راز موفقیت
Page 1 of 1 < 1 >

برایان تریسی
Page 1 of 1 < 1 >

استیو جابز
Page 1 of 1 < 1 >

تجربه افراد موفق
Page 1 of 1 < 1 >

تجربه موفق اولین مشاور مدیریت
Page 1 of 1 < 1 >

مشاور مدیریت چه کمکی به ما می کند ؟
Page 1 of 1 < 1 >

کیفیت و اقتصاد جدید
Page 1 of 1 < 1 >

چگونه برای افزایش فروش مستمر و نظارت بر آن برنامه ریزی کنیم؟
Page 1 of 1 < 1 >

صدای مشتری: ابزاری برای افزایش رضایت مشتری
Page 1 of 1 < 1 >

مقاله
Page 1 of 1 < 1 >

تاثیر مشاوره مدیریت و مشاوره فروش در مک دونالد
Page 1 of 1 < 1 >

تاثیر مشاوره مدیریت بر رسانه های نوین
تاثیر مشاوره مدیریت بر رسانه های نوین